Next my phone !!

หลังจากที่มีกระแส การleak หรือ การเจาะข้อมูลมือถือ ซึงมีผลร้ายแรงมากขึ้น จากข้อมูลตามwebsite it ต่างๆ เห็นได้ว่าระบบ
open system นั้นโดนผลกระทบมากที่สุด
อ้างอิง
การเจาะระบบของ hackerteam 
android ถูกเจาะระบบ
citizenfour ความปลอดภัย
แอปเปิล vs กูเกิล – ความแตกต่างที่ลงลึกตั้งแต่ปรัชญารากฐานของบริษัท
จึงตัดสินใจว่าถ้าซื้อมือถือใหม่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบ close system!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s